Razno, Zanimljivo
KAKO VRATITI MAGIJU NAZAD?
 
 
 Samo za one koji veruju: ako se u kući pronađe neki sumnjivi predmet za koji se veruje da je crna magija, on se nikako ne sme dodirivati golom rukom već makazama, najlonom, papirom...

Takav predmet - savetuje blog Sihiri i zazori - treba posuti sa malo soli i pomokriti se po njemu, a zatim ga odneti do reke, baciti ga u nju i reći neku od ovih basmi za teranje zla:

1.Ko mi čarke pravio,
na glavu da mu se vrati!

2.Odakle došlo, tamo da se vrati!

3.Odnesi reko ovo zlo,
kako se ti ne vraćaš nazad
tako neka se ova čarka nikada meni ne vrati.
 
 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.