Razno, Zanimljivo
KARDINALNI T KRST
 
 
 Veliki krst je konfiiguracija koja nastaje kad su dve opozicije u međusobnim kvadratima (opozicija Rx Mars-Uran i Jupiter – Rx Pluton). Ova konfiguracija se smatra izuzetno teškom i može biti posebno oštećujuća za ljude sa ograničenim sposobnostima samodiscipline i umerenosti. Za aktuelan T krst ključno je naučiti dobro usmeravati svoje vitalne energije ili će one biti raspršene, raštrkane, a čovek se osećati iscrpljen i bez energije. Kada nauči da koristiti svoj energijski potencijal može otkriti velike unutrašnje rezerve energije, medjutim u slučaju da se ovaj obrazac loše savlada život može biti prepun nesklada i napetosti koji iznova stvaraju stresne situacije u spoljnom okruženju. Veliki Krst daje unutrašnji osećaj napetosti i pritiska, ali može dati i dosta dodatnog psihološkog pogona da bi se izgradio život sa ciljem.
Globalno, kardinalni T krst po osi 13° simbolizuje nagonsku potrebu za oslobođenjem od svega što porobljava. Retrogradnost Marsa u Vagi, Saturna u Škorpionu, Plutona u Jarcu potencira promene na psihofizičkom i spiritualnom, individulanom i kolektivnom nivou, koje su već aktivirane ranijim delimičnim aktivacijama aktuelnog T krsta.
Retrogradni Pluton intenzivira psihičku napetost – promene na kojima ste radili u prethodnih 1,5 godinu sada su u fazi zastoja, osujećeni su i postepeno prepoznajete

duboku ukorenjenost tema koje stvaraju zastoj, prepoznajući obrasce koji se ponavljaju, te ste sada skloni da budete radikalni u namerama i zauvek prekinete kontakte sa osobama koje diriguju skrivene iza kulisa. U zavisnosti od toga gde se nalazi tranzitni Pluton i koliko je ličan (kojom natalnom kućom vlada), upravo u tom životnom segmentu natus će morati da se posveti rešavanju određenih situacija kako bi pronašao konačan izlaz iz teškoća koje traju od septembra 2012. (Pluton kreće direktnim hodom 22.09.2014. na 10°59’ Jarca).
Aktuelan T KRST prvenstveno aktivira osećaj nezadovoljstva dosadašnjim načinom života, blokadama sa kojima smo suočeni i sugeriše u kojim oblastima ćete biti spremni da potencirate promene. Kako biste procenili u kojoj meri će tranzitna konfiguracija pokrenuti promene u vašem životu, procenite koja od planeta u T krstu je najličnija za vas (da li je vladar Asc-a, Sunca i Meseca, Venere/Marsa u vašem natalnom horoskopu u neposrednoj blizini 13° stepena kardinalnih znakova Ovan, Rak, Vaga, Jarac), kao i u kojim natalnim kućama se nalaze tranzitni Uran, Jupiter, Rx Mars i Rx Pluton.
<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.