Razno, Zanimljivo
DRVO ŽIVOTA
 
 
 


Drvo zivota se sastoji iz sefirota i staza. Ukupno 10 sefirota i 22 staze. Svaka sefira predstavlja odredjeni kvalitet kosmosa, odredjen nivo i odredjenu vrstu postojanja.

Svaki od sefirota je dvopolan, poseduje aktivnu i pasivnu stranu aktivan je u odnosu na sefiru koja ga sledi a pasivan u odnossu na predhodnu sefiru.

Sefiroti se dele na tri stuba, desni, levi i srednji stub. Desni stub cine sefiroti broj 2 4 i 7 i to je stub milosrdja. Levi stub cine sefiroti 3 5 i 8 i on je stub strogosti. Sredisnji stub cine 1 6 9 10 i on je stub blagosti.

Kao sto sam rekao drvo zivota sadrzi i staze, ima ih ukupno 22 i svaka staza predstavlja ravnotezu dva sefirota i povezuje ih. Svaka staza povezana je sa jednim hebrejskim slovom i jedan od simbola elemenata ili planeta.

Svako slovo ima svoju simboliku, numericku vrednost i znacenje. evo tabele ukratko


 

   
 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.