Razno, Zanimljivo
GLEDANJE NA DALJINU - OJAČAJTE PSIHIČKE MOĆI I OTKRIJTE EZOTERISKE VEŠTINE
 
 
 


Description: ca. 2001


Telepercepcija predstavlja sposobnost da se vide prostorno ili vermenski udaljeni događaji, osobe i predmeti

Pojmovi gledanje na daljinudaljinsko gledanje ili ‘telepercepcija’ označavaju sposobnost osobe da ‘vidi’ i detaljno opiše potpuno nepoznato, vremenski ili prostorno udaljeno mesto, predmet ili osobu. To je strukturisana i standardizovana tehnika, sposobnost duboko zakopana u podsvesti, koju uz upornu vežbu i strpljenje može savladati bilo ko.
Pri tome treba naglasiti da je tokom ove aktivnosti veoma važno da ‘gledačeva’ mašta, predubeđenja, sećanja ili asocijacije ostanu po strani kako ne bi uticali na istinitost njegove vizije, što zahteva čist i fokusiran um i postiže se kontinuiranim vežbanjem. Primena vizualizacije i raznih meditativnih tehnika pritom mogu biti od velike koristi jer omogućuju telesno opuštanje i mentalnu relaksacijiju, čineći um prijemčivijim za vantelesne stimuluse.
Akaša i kolektivno nesvesno
Kada se govori o telepercepciji, postavlja se pitanje odakle gledač crpi informacije. Naučnici i filozofi kao mogući izvor navode takozvano A-polje, akaša, metafizička ravan, nevidljivo skladište svih naših misli, reči i dela. Prema hindu učenju, to je životni duh ili duhovna moć, neuništivi izvor svemoći, prostor kosmičkog pamćenja u kojem je sve zapisano, a prirodni zakoni, gravitacija, materija, energija, misaona kreacija i memorija zapravo su različiti aspekti jedinstvene akaše.
Rudolf Štajner kaže da akaša predstavlja hroniku mentalnog plana u kome su zabeleženi svi prošli i budući događaji, i to ne samo na našoj planeti, već u celom svemiru. Jung je ovu ravan nazvao kolektivno nesvesno, a utisnute (zapamćene) sadržaje u njoj arhetipovima. Iako je reč o dvodimenzionalnom, holografskom energetskom prostoru koje se nalazi izvan dometa ljudske percepcije, smatra se da su informacije A-polja, uz odgovarajuće vežbe i fokusiranost, ipak dostupne svesnom umu.
Univerzalna veština
Gledanje na daljinu je univerzalna veština i može je praktikovati svako. To je prirodna ljudska sposobnost koja zahteva svesnost i praksu, a njeno funkcionisanja omogućuje zakon privlačenja: misli koje šaljete univerzumu vraćaju vam se u vidu slika…


 

 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.