Razno, Zanimljivo
SKRIVENA SIMBOLIKA HRISTOVOG IMENA
 
 
 


Mnoge drevne kulture i civilizacije tumačile su svete tekstove i knjige pomoću brojeva. Numerološkom metodom, kojom se svakom slovu pripisuje određeni broj, mogu se razotkriti skrivena značenja određenih reči ili imena. Marti Lids, autor knjiga ”π –Veliko stvaranje” i ”π – Engleski alfabet”, ističe da je Biblija prepuna alegorijskih i simboličnih poruka, ali i geometrijskih, psiholoških, filozofskih i astroloških sadržaja u kojima se mogu tražiti objašnjenja za velike tajne sveta i stvaranja.
Numerološki metod kojim se Lids služi poznat je kao gematrija, a prema njemu brojevi se shvataju kao kosmički principi pomoću kojih možemo ostvariti kontakt s Bogom. Ako uspemo da razumemo univerzalni jezik tih brojeva, bićemo korak bliže shvatanju božanskog nauma i njegovih poruka.


Numerološka struktura engleskog alfabeta


Da bi svim slovima svog maternjeg jezika pripisao određeni broj, Lids se rukovodio prinicipima simetrije. Tako je 26 slova abecede razdvojio na dva krila – levo i desno. Leva strana obuhvata slova od A do M, a desna – slova od N do Z. Za postavljanje numerološkog rasporeda prema svakom slovu Lids se koristio motivom o stvaranju sveta, procesu koji je, prema Bibliji, trajao sedam dana. Shodno tome, brojeve od jedan do sedam pripisao je slovima od A do G (A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7).

Sedmica zatvara niz kod slova G, pa se preostalim slovima s leve strane pripisuju vrednosti manje od sedam (H6, I5, J4, K3, L2, M1). Isti princip primenjuje se i za desnu stranu alfabeta (N1, O2, P3, Q4, R5, S6, T7, U6, V5, W4, X3, Y2, Z1). Ukoliko se ostave po strani primarni brojevi (brojevi deljivi sami sa sobom i sa 1), a saberu preostali (1, 4, 6), i to sa obe strane alfabeta, dobija se sledeći rezultat: 1+ 4 + 6 + 6 + 4 + 1 = 22. Kada se taj broj podeli sa 7, koji se u jevrejskoj filozofiji vezuje za sedmu sefiru Menoru, dobija se 3,142, poznatiji i kao brojna vrednost slova π 

 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.