Razno, Zanimljivo
DELOVANJE TAMNE SILE
 
 
 


 
DELOVANJE TAMNE SILE

Demonske sile deluju kroz gatanje, vračanje i veštičarstvo!

Tri su termina koja opisuju delovanje tamne sile kroz ljude i u ljudima:
- veštičarstvo
- gatanje
- čaranje i vračanje (ovo su dva termina koja se u osnovi koriste za istu praksu).

Gatanje deluje kroz objavu o budućnosti. Za tu se praksu koriste razne tehnike poput kristalne kugle, karata, kostiju životinja i čoveka, pasulja, kafe , čitanje dlana, taljenja metala, nutarnjih životinjskih organa, položaj zvezda (astrologija) i raznih drugih praksi spajanja s nadprirodnim, ali tamnim duhovnim svetom i traženjem objave od istih.

Čaranje i vračanje deluje kroz predmete preko kojih se vrši fizički uticaj na ljude:  talismani, amajlije, naušnice, lančići, kipići bogova i „svetaca“, razni predmeti za koje se veruje da imaju nadnaravnu moć. Zatim, čaranje djeluje kroz rituale u koje se uključuje muzika, pevanje, mantranje, ples, izgovaranje kletvi i sl. Brojne vrste muzike nadahnute su sotoninom silom. Mnogi primitivni narodi u svojim ritualima prizivanja sile svojih bogova imaju muziku, pevanje i ples koji proizvode atmosferu dobrodošlice za duhove koje prizivaju. Tzv. hipi pokret i seksualna revolucija, koji su strašno razorili čitavu jednu generaciju, bili su popraćeni muzikom kroz koju su mnogi osvanuli zarobljeni u seksualni nemoral i ovisnost o drogama. TV je prepun gatanja i vračanja.

Veštičarstvo je dominantno delovanje sotonske sile. Vračanje – čaranje i gatanje su vještičarske prakse. Glavna je odlika veštičarenja: naterati jednu ili više osoba da prisilno, bez trezvene, svesne, proračunate i savesne odluke vrši volju osobe koja veštičari, a da u istvo vreme misli kako to dobrovoljno čini. Veštac ili veštica su, u stvari, majstori vračanja i gatanja.

Sila veštičarstva zarobljava, dominira i kontroliše. To je osobna, tlačiteljska dominacija nad drugima iza koje stoji uticaj zlih duhova. Nikada nije volja Božja da jedna osoba tlačiteljski dominira nad drugom. Tlačiteljska dominacija i kontrola je sotonska sila bez obzira o kakvom se odnosu radi. Bilo da se radi o mužu i ženi, roditeljima i deci nikada nije Božja volja da netko grubo dominira nad voljom druge osobe. Svaki put kada naiđemo na tlačiteljsku dominaciju jedne osobe nad drugom radi se o zlu, odnosno veštičarstvu.

Moderna reč za veštičarstvo je MANIPULACIJA.


 

   
 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.