Razno, Zanimljivo
ERA VODOLIJE - ZLATNO DOBA ILI APOKALIPSA?
 
 
 


Svi pričaju o eri Vodolije. Dok jedni smatraju da će nastupiti strašni ratovi, neredi, klimatske katastrofe, pa i sam dolazak antihrista, drugi dijametarno suprotno – najavljuju zlatno doba čoveka.

Međutim, mišljenja i jednih i drugih su upravo proizvod magičnih energija nebeskih tela kojima smo okruženi, svi mi se ponašamo upravo onako kako se i očekuje od nas, onako kako impulsi iz kosmosa zahtevaju.

I dok jedni svim sredstvima žele da očuvaju postojeći sistem vrednosti i njegove društvene oblike, izjednačavajući njegovo umiranje sa umiranjem celog čovečanstva i sluteći kraj sveta, drugi najavljuju slobodu, buđenje ljudskog duha i kosmičke svesti koja će izgraditi novu i prosperitetnu civilizaciju.

Da li se astrologija zaista može primeniti na celu istoriju ljudske civilizacije?

Postojanje era ima astronomsko utemeljenje. Naime, planeta Zemlja se ne okreće samo oko Sunca, već i oko svoje ose. Nesimetričnost Zemljine ose, kao i privlačne sile Sunca i Meseca, izazivaju poremećaj kretanja naše planete. Pravac Zemljine ose u odnosu na zvezde i nebeski svod – nije stalan. Naime, pomera se za jedan stepen svake 72 godine, što predstavlja jedan ljudski vek i opisuje pun krug za 25.920 godina. Dakle, jedna precesiona godina traje 25.920 naših godina.

Pojava precesije je astronomska pojava kod mnogih planeta, a ta nebeska mehanika i najviše podseća na rotirajuću čigru (zvrk) kojoj osa šeta levo-desno praveći zamišljenu kupu (stožac).

Ova pojava je bila poznata i starim narodima, tako su stari Grci precesionu godinu nazvali Velikom godinom koja, kada bi se navršila, označavala da se Zemlja vratila na isto mesto na ekliptičnoj liniji. Takozvana velika godina podeljena je na dvanaest meseci koji u proseku traju 2.160 godina i svakom je namenjen po jedan zodijački znak.

Ljudsku civilizaciju u poslednjih 6.000 godina je obeležila era Bika, Ovna i Ribe.

Doba Bika je trajalo između 4420 p.n.e. i 2260 p.n.e., koje se vezuje za vreme kada je dominirala poljoprivreda i rad na zemlji. Zlatno tele i hindu religije su glavi simboli tog doba, kao i uspon mesopotamske i egipatske civilizicije i Minojske kulture (koje su sve slavile bogove u obličju Bika), matrijarhalno društvo i obožavanje plodnosti. Arheološki to je period drevnih moćnih i bogatih gradova. Najupečatljivija je Egipatska civilizacija koja je slavila plodnost, darove majke Zemlje i njenih stanovnika.

Doba Ovna (kome je vladalac Mars) otprilike traje od 2260 p.n.e. do 100 p.n.e., koje se vezuje za velike ratove, osvajanja i krvoprolića, masovni ratovi između Egipta, Asirije i Hetita, invazije na Evropu i Bliski Istok, arijevske pohode, pad Troje. To je vreme ratničkog idealizma i herojstva, nastanci klasičnih civlizacija, osnivanje Rima. U modi je monogamija kao i utvrđivanje očinstva.

Najvažnija ličnost tog perioda za našu civilizaciju je svakako Mojsije, a od događaja hebrejski dolazak u Izrael i Stari zavet. Paljenje Zlatnog teleta (Bika) po povratku Mojsija sa Sinajske gore, simbolično označava raskid sa dotadašnjom erom Bika i njegovim energijama.
 
 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.