Razno, Zanimljivo
KAKO PREPOZNATI ZAPOSEDNUTU OSOBU?
 
 
 


Mnoge religije i kulturne tradicije širom planete neguju uverenje da duhovi, demoni, bogovi i ostale nevidljive sile što upravljaju prirodnom mogu zaposesti čoveka, koji će prenositi njihovu volju. Ovakvo shvatanje o posednutosti čoveka ”višom silom”, postoji u budizmu, hrišćanstvu, hinduizmu, islamu, jugoistočnim afričkim i azijskim tradicijama, kao i u haićanskoj vudu magiji. U zavisnosti od situacije, zaposedanje tela i duha neke osobe može biti voljan ili nevoljan čin, a posledice toga mogu se pozitivno ili negativno odraziti na opsednutog. Nakon izlaska iz transa većina osoba pati od amnezije ili gubitka pamćenja, pa se tako ne sećaju šta su radile i govorile dok su bile u stanju ekstaze. Odgovor na pitanje zašto je to tako, zajedničkim silama pokušavaju da pronađu nauka i religija.

Telo kao posrednik

Još su antički filozofi pomno razmatrali problematiku zaposednutog tela. Sam Platon smatrao je da inspiracija pesnika i govornika nije urođena veština, već dolazi od nekog nevidljivog izvora, čega oni nisu svesni dok pišu i govore. Poznati jevrejski filozof  Filon od Aleksandrije poslužio se slikovitom metaforom da bi opisao proces zaposedanja. Naime, on je rekao da je telo u koje je ušao duh nalik na muzički instrument čije žice pokreće energija nepoznate sile pokušavajući na taj način da obznani svoje namere.

Propovednici samo prenose volju bića koja pokreću njihove glasne žice poput instrumenta koji stvara zvuk voljom svirača. Takođe, Elije Aristid, rimski govornik, smatrao je da mudrost sveštenica Zevsovog hrama nije produkt njihovog uma, već da ona dolazi od boga Zevsa. Vekovima kasnije, slična zapažanja zabeležili su i hrišćanski sveštenici i monasi. Džon Kesijen, hrišćanski asketski sveštenik koji je živeo u 3. veku, u svojim manastirskim zabeleškama govorio je o dve vrste transa – onog nakon kojeg se osoba ničega ne seća, a za vreme kojeg nema doživljaj sebe niti onoga što radi i govori, kao i stanja polusvesnosti kada osoba zna da duh govori preko nje i rukovodi njenim postupcima. Tertulijan, hrišćanski pisac, govorio je da je osoba u stanju transa lišena sposobnosti opažanja, jer je zasenjuje božanska moć.

Simptomi


Osoba čije je telo u vlasti neke sile predstavlja vrstu komunikacijskog kanala putem kojeg se ona obraća odabranima. Postoji nekoliko opštih karakteristika u ponašanju osoba za koje se veruju da su opsednute. Veoma su česte promene u karakternim crtama ličnosti koje mogu da se razvijaju polako, dok se u pojedinim slučajevima dešava i potpuna transformacija koja nastaje iznenadno… 
 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.