Razno, Zanimljivo
Tarot treba znati čitati jer nas to usmerava da uspostavimo ravnotežu između pozitivne i negativne strane naše ličnosti
 
 
 ŠTA  JE TAROT

Tarot se prvi put pojavljuje 1381. godine. Prvi Mareseljski Tarot pojavljuje se i koristi od 1382. godine  u Italiji,  Parizu, Belgiji i Španiji. Tarot se počeo redovno koristiti u kraljevskim porodicama gdje je postao i savetodavan vodič kroz borbe i ratove. Takođe je pomagao i mladima i zaljubljenima iz kraljevskih porodicama u saznavanju njihove budućnosti.

Marseljski Tarot se sastoji od 78 karata Velike i Male Arkane a može se gledati i samo Velika Arkana od 22 karte.  
Mala Arkana služi za dopunjavanje Velike Arkane.  
Iako se može raditi samo s Velikom Arkanom,  ne znači da Mala Arkana ima nevažno značenje,  bez obzira što se smatraju sporednim kartama.  Ako nam Velika Arkana daje određene odgovore i glavne odrednice,  mala će nadopuniti tumačenja određenim detaljima,  sitnicama koje se mogu pokazati vrlo važne,  a i dobro opisuje pozadinu pitanja.  U svakom slučaju,  što preciznije postavimo pitanje,  dobijamo i precizniji odgovor.


KAKO NAUČITI TAROT? 

Simbolika tarota je vrlo snažna, duboka, mistična.  Iako na prvi pogled izgleda da je tarot lako naučiti,  nije baš tako..    Osnovnu simboliku svake karte je jednostavno naučiti,  ako ništa drugo, moguće je napamet naučiti njihova opšta značenja.  Ali u primeni tarota i shvatanju njegovih poruka potrebno je puno više od samih osnova.  Ako samo uzmemo u obzir da je tarot splet znanja iz astrologije,  kabale i numerologije,  a uz to svaka slika sadrži niz magijskih i duhovnih simbola,  gledanje u tarot karte postaje vrlo zahtevna disciplina. Kao i u svim ezoteričnim područjima, najvažniju ulogu će odigrati intuicija i određeno stanje duha.  

Kada otvaramo karte, potrebno je dobro protumačiti povezanost karata,  da bi dobili konačni odgovor.  Oni koji žele naučiti tarot na pravi način,  moraju poštovati simbole karata,  znanja i spoznaja,  ali ne i slepo verovati u ono što vide,  jer tarot je samo sredstvo koje ukazuje na potencijalne mogućnosti i daje savete koji možda i ne moraju biti usvojeni.  Naprimer.  ako nekome vidite da će doživeti uspeh,  uz uslov da se sam angažuje oko onoga što očekuje, a osoba ipak ništa ne poduzme,  nego samo čeka određeni događaj,  ta prognoza ima vrlo malo šanse da se ostvari,  jer sam pitatelj menja razvoj događaja sa svojom neaktivnošću.

Ako se želite povezati tarotom,  morate poslušati sve poruke koje vam šalje.  Jedan od najboljih načina je kroz meditaciju primate njegove poruke i da svaki dan odaberete jednu kartu na koju ćete usmeriti svoju pažnju i dokučiti poruke te karte. Koristite svoju intuiciju koja se povezuje sa simbolima i karte. Uvek postoji više značenja za jednu kartu,  a najvažnije je doživeti je u skladu s kartama koje je okružuju.

 

U ČEMU NAM TAROT MOŽE POMOĆI?

Na prvom mestu da pomogne osobi da spozna samu sebe. Zatim u razotkrivanju nejasnoća kod osobe ili situacija oko nje,  ukazati na zdravstveno stanje kako same osobe tako i njenih članova porodice odnosno,  osoba koje su joj bliske ili drage,  na ulazak u novi posao ili pregled situacije u trenutnom poslu kao i njegovo napredovanje ili na probleme koji osobu očekuju na tom putu. KAKO ČITATI TAROT? 

Tarot treba znati čitati jer nas to usmerava da uspostavimo ravnotežu između pozitivne i negativne strane naše ličnosti i to se ne sme zloupotrebljavati već ga izričito koristiti kao vodič i pomoć.  Osoba kojoj se čita Tarot ne sme o sebi unapred pričati, kako se ne bi dozvolila manipulacija od strane osobe koja čita tarot.  Treba od podataka dati samo, ime, prezime i datum rođenja.  Kasnije se mogu postavljati razna pitanja u vezi posla, ljubavi, zdravlja ili braka. Ni u kom slučaju ne smemo gledati na Tarot kao sredstvo koje služi isključivo za proricanje sudbine,  mada ono to i nije u pravom smislu,  već je putovanje kroz Tarot karte prvenstveno putovanje u naše sopstvene dubine.OTVARANJE KARTI

U jednom otvaranju treba obratiti pažnju na jake karte. Kada se one suoče, čitava igra zavisi od njih i tada dolazi do bitnih promena. Po opštem pravilu,  kada je karta okrenuta naopako,  karta koja je pored nje u uspravnom položaju,  odnosi prevagu. U tom slučaju nije potrebno sabiranje karata. Karte koje je okružuju menjaju ili ublažuju značenje karte. Postoje promenljive karte koje su podložne promenama. One pokreću igru. Ako karta pokazuje teške trenutke
oni će, zahvaljujući promenljivim kartama, biti ograničeni u vremenu.

Naprotiv, izvandredan skup istih karata nema stvarno trajanje: treba iskoristiti pogodan trenutak, izuzev ako u
sledećem ne sledi jaka i pozitivna karta. Promenljive karte su: Zaljubljeni (osim ako nije pitanje afektivno i ako je uspravan). Kola= naročito ako su okrenuta naopako. Točak sreće, Obešeni,  Umerenost. Mesec je promenljiva karta
u špilu. Suđenje.  Zvezda (jaka karta sputana blizinom neke neke suviše fizičke karte, = naprimer Đavolom.
Treba uzimati u obzir neutralne karte:  Mađioničar.  Luda,  uvek zadržavaju svoje sopstveno značenje,  ali zaključak zavisi uglavnom od drugih karata. Promenljiva karta naopako okrenuta pored isto tako naopako okrenute jake karte dovodi igru do potpune neravnoteže. Zbir otvorenih daće vam najvažniju kartu..

Jake karte su: Carica,  Car,  Papa, Pravda, Pustinjak, Pravda,  Snaga,  Obešeni,  Đavo,  Kula,  Sunce.
Naprimer:  Papa je neprijateljski raspoložen prema Đavolu;Obešeni je neprijatelj Snage - kada su jedna pored druge,  tada su pune nasilja. Suprotnost između Carice i Cara uvek odražava dvojnost misli ali sklad na fizičkom planu.
Kula i Sunce na materijalnom planu = to je bitka između dve sile koja teži da igru dovede do neravnoteže.
Asovi predskazuju čistu silu. Kraljevi je osmišljuju. Vitezovi prenose tu misao Kraljicama koje to ostvaruju. Paževi je materijalizuju.


VELIKE ARKANE I NJIHOVA  ZNAČENJA

j j j j j j
LUDA
MAĐIONIČAR
VELIKA
SVEŠTENICA
CARICA  III
CAR IV
PAPA V
j j j j j j
LJUBAVNICI 
VI
KOLA  VII
PRAVDA 
VIII
PUSTINJAK
IX
TOČAK ŽIVOTA
X
SNAGA XI
j j j j j j
OBEŠENI
 XII
SMRT  XIII
UMERENOST
XIV
ĐAVO XV
KULA XVI
ZVEZDA  
XVII
  j j j j  
 
MESEC XIX
SUNCE XX
SUD  XXI
SVET XXII
 


<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.