Razno, Zanimljivo
Čakre su energetski centri u telu. Ta energija centrirana u sedam živčanih i energetskih centara smeštenih duž kičme.
 
 
 

ČAKREŠTA SU ČAKRE?

Čakre su energetski centri u telu. U prevodu čakra «Točak svetlosti ». Svi mi posedujemo određenu energiju koja okružuje naše telo . Ta energija centrirana je unutar tela  u sedam živčanih i energetskih centara smeštenih duž kičme.
Energije čakri u našem telu se uvek vrte u smeru kazaljke na satu, a na njih utiče naše emotivno, duhovno i fizičko zdravlje, ali i obrnuto.


PRVA ČAKRA

Osnovna Čakra-Mhuladhara
 (izmedju anusa i genitalija), povezana je s bazičnom životnom energijom i adrenalinom. Kontroliše važne životne reakcije.
Predstavlja opstanak, hrabrost volju, životnu energiju, temelje. Smeštena je na dnu kičme. Boja koja je predstavlja je crvena. Utiče na naš odnos prema materijalnim ostvarenjima, telu i hrani koju jedemo. Povezana sa familijarnim nasleđem, domom, tradicijom. Odnosi se i na fizicko preživljavanje i zadovoljenje svih važnih fizičkih potreba kao što su: hrana, piće, odeća i ostalo.
Ako čakra je previše zatvorena:
Osobi nedostaje vitalnosti, teško može materijalizovati svoje ideje, ima finansijske probleme, ima strah od promena i ličnih iskustava. Osoba se oslanja na roditelje, partnere i sve osobe od autoriteta.
Nedostaje joj inicijativa i sklona je svet posmatrati kao opasno, neprijateljsko mesto, i da su sve osobe protiv nje.
Ako čakra je previše otvorena:
Osoba je nezadovoljna i nezasićena na materijalnom planu. Usmerena je prema materijalnim sticanjima. Sklona je preteranom fizičkom iscrpljivanju, i može živeti u neprekidnom strahu od gubitka novca, imovine, snage i zdravlja. Zbog toga se opsesivno posvećuje nezi vlastitog tela, kao i preteranoj brizi oko hrane koju jede, a moguca je i hipohondrija. Mnogi duhovni ljudi imaju ovu čakru neuravnoteženu, jer smatraju da ona predstavlja niži plan koji treba prerasti, no prava je istina u tome da prva čakra na materijalnom planu manifestuje ideje i duhovne dosege sedme čakre.


DRUGA ČAKRA

Druga Čakra (Svadhisthana)
se nalazi u nervom centru u predelu iznad polnih organa (ili 3 prsta ispod pupka)
-lotosa 6 latica. Povezana je sa zadovoljstvom i osećajima. 
Druga čakra predstavlja seks, kreativnost, razmnožavanje, porodicu i inspiraciju.
Smeštaj: polni organi. Boja – narančasta.
Deluje na odnos prema seksualnosti, ali i nagonskom, nesvesnom biću, u kojem su sakrivine najdublje želje, žudnje i sposobnost za doživljavanje životnih užitaka.
Kada je zatvorena:
Osoba se oseća nedovoljno vrednom i privlačnom, plaši se svojih reakcija i emocija kao sto su bes, strah, tuga. Sklona je preteranoj racionalizaciji potiskivanju svojih emocija, kao i nepriznatih žudnji i potreba. Ne živi u svom telu, ne zna u njemu uživati, može imati probleme sa frigidnošcu ili impotencijom.
Kada je previše otvorena:
Osoba je sklona isisavanju tudje energije za zadovoljenje vlastitih potreba. Može koristiti svoje seksualne partnere na čisto telesnom nivou, ne vodeći računa o njihovim emocijama, ali takodje i sama sebe ranjava nepoštivanjem svog vlastitog tela i njegovom zapuštanju.
Kada ispravno radi:
Ova čakra daje sposobnost da čovek uživa u plodovima svoga rada, i da spontano i prirodno izražava svoje emocije, želje i potrebe u partnerskim odnosima.


TREĆA ČAKRA

Solarni pleksus čakra( Manipura)
u nervnom centru iznad pupka lotos sa 10 latica. Kontroliše dotok energije u sve unutrašnje organe ispod dijafragme i povezana je sa gusteračom.
Treća čakra predstavlja ego, centar emocija, intelekt i um. Nalazi se u Solar pleksusu. Žute je boje
Deluje na odnos prema ambiciji, autoritetima, moći, agresiji. Odgovorna je za naš osećaj samopoštovanja i vlastitog integriteta.
Kada je zatvorena:
Osoba je pasivno agresivna, ne zna se izboriti za svoje mesto pod suncem, nerviraju je tuđi uspesi i dostignuća, preterano skromna i popustljiva, ali znutra vrlo frustrirana i besna. Takodjersu prisutne sve vrste strahova, posebno strah od neuspeha, strah da ce biti ismejana, prevarena, iskorišćena, itd.
Kada je čakra previse otvorena:
Osoba ne bira sredstva da ostvari svoje profesionalne ciljeve, sklona je tiranskom ponašanju, nametanju svoje volje drugima, verbalnoj i fizičkoj agresiji, kojom pokušava prikriti osećaj unutrašnje slabosti i nemoći.

Uravnotežena čakra na pozitivan način osnažuje svoj ego, koji se izražava pozitivno a ne agresivno, daje moć hrabrosti i odlučnosti, ali tako da se ne povređuju tuđe lične granice.


ČETVRTA ČAKRA

Srčana čakra - Anahata
(u centru grudi) lotos sa 12 latica. Povezana je sa srcem, grudima i plućima.
Predstavlja bezuslovnu ljubav, odanost, veru i saosećanje. Smeštena je u predelu srca. Boja koja je predstavlja je zelena.
Deluje na odnos prema svim vidovima ljubavi. Ne samo na ljubav prema polnim partnerima, već je u pitanju viši oblik unutrašnje svesti. Osoba sposobna voleti sebe i druge ljude i svet u celini, i u sebi je razvila univerzalno saosećanje.
Kada je ova čakra zatvorena:
Osoba je neprekidno sumnjičava prema drugima, teško izražava svoju naklonost, a iznutra se oseća nedovoljno voljena ili bezvredna, bez obzira na to koliko se ljudi oko nje trude da joj ugode.
Kada je čakra previše otvorena:
Osoba se preterano žrtvuje za druge i ne zna reči ne. Popustljiva je i sentimentalna, sklona preteranoj idealizaciji, maštovitoj romantici, samosažaljenju i poklanjanju ljubavi osobama, koje toga nisu vredne.
Uravnotežena čakra:
Ova čakra daje sposobnost emotivne inteligencije. Osoba je sposobna prepoznati i razumeti svoje i tuđe emotivne potrebe, zna harmonizovati suprotnosti u samoj sebii ima harmoničan prirodni osećaj koji izražava svima oko sebe.


PETA ČAKRA

Grlena čakra- Visuddha
(u osnovi grla), u dnu vrata u blizini štitne žlezde - lotosa 16 latica. Povezana je s mišljenjem kao i s komunikacijom i govorom.
Peta čakra predstavlja glas, istinu, komunikaciju i više znanje. Nalazi se grlo, boja – plava.
Deluje na našu sposobnost komunikacije. Čovek govorom izražava ono sto misli i oseća. To je i čakra volje i ličnog izbora, odgovornosti i kreativnosti.
Kada je zatvorena:
Osoba ima strah od javnog izražavanja vlastitih stavova. Može biti sklon imitiranju tuđih ideja i misli. Takođe može biti sklona preteranom usavršavanju racionalizaciji, akademskom znanju, koje nije provereno u praksi. Takođe, može biti dekoncentrisana, neorganizovana ali i nedruštvena.
Kada je previše otvorena:
Osoba ima sklonost mentalnom nadmudrivanju i nekorisnim raspravama. Osoba previše govori, previše je usmerena na jake reči koje iritiraju okolinu. Ne zna slušati svoje sagovornike, upada u reč, verbalno je netaktična i okrutna. Volja je prenaglašena, moguća je i nervna rastrojenost koje je posledica mentalne preopterećenosti.
Uravnotežena čakra:
Osobi daje sposobnost mudrog i lepog izražavanja, koje dotiče ljudska srca. Komunikacija se više ne doživljava kao nadmetanje već kao most koji proširuje obostranu percepciju stvarnosti. Volja se uravnotežuje sa emocijama, odgovornost prema sebi i drugima doživljava se prirodno, bez opterećenja.


ŠESTA ČAKRA

Čeona čakra -Ajna
(u sred čela), poznatija pod nazivom treče oko - lotos sa 2 latice. Povezana je s glavom, očima i uopšteno sa percepcijom. Na dubljoj razini povezana je s našom unutrašnjošću i fiziološkim razumevanjem.
Predstavlja viziju i intuiciju, smeštena je na trećem oku, području između obrva. Boja je indigo ili tamno plava.
Deluje na sposobnost unutrašnjeg viđenja, intuicije, traganja za lepotom, istinom i mudrošću. To je čakra ideala, vizija, mašte i snova.
Kada je zatvorena:
Osoba nije sposobna doživeti dublje istine previše je pragmatična i sterilna, sklona površnosti i svojevrsnoj slepoći, kada su u pitanju njene duševne dimenzije. Blokirana je originalnost, osoba ne vidi ili ne zna izraziti svoje unutrašnje talente.
Kada je previse otvorena:
Osoba je sklona različitim iluzijama i bežanju od realnosti. Stvarnost nikada nije dovoljno savršena u onoj meri, u kojoj je ona vidi na svom unutrašnjem planu, što može dovesti do trajnog osećaja frustracije.
Uravnotežena:
Čakra daje moć da se iskoriste različiti psihički potencijali . Osoba je sposobna videti suštinu stvari, mudrost stvara na temelju ličnih iskustava, oseća unutrašnjeg vodiča i zna prepoznati pravi trenutak za delovanje.


SEDMA ČAKRA

Krunska čakra- Sahasrara
(čelo - teme iznad kose) - lotosa 1000 latica. Otvara se prema gore i nedeluje samostalno već zavisi o ispravnom delovanju drugih čakri kako bi uopšte dobila mogućnost razvoja.
Sahasrara je prvobitno ishodište vremena, prostora, energije, mase i materije. Ona nije ishod ili izvor u vremenu ili prostoru. Ona je neprouzročeni uzrok svih uzroka.
Povezuje nas sa univerzalnom energijom i Božanskom svešću. Predstavlja jedinstvo i poniznost. Smeštena je na vrhu glave a boja je ljubičasta.
Ovo je čakra svesti i samospoznaje. U njoj su sadržana sva naša uverenja, kao i sposobnost svesnog usmeravanja i transformisanja tih uverenja.
Kada je čakra zatvorena:
Osoba nema svest o smislu ličnog zivota, nejasna joj je njena svrha i lična misija. Prepušta se vodjstvu različitih duhovnih autoriteta, ne poseduje duhovni integritet i sklona je narušavati tuđi. Mišljenje je pobrkano, osoba se ne oseća povezana sa univerzalnim principima.
Kada je čakra previse otvorena:
Osoba može patiti od nerealnih ideja, razviti duhovni ego i razne oblike duhovne diskriminacije prema svima onima, koji imaju drugačija uverenja. Takođe, osoba može biti zavisna o duhovnosti i bežati u nju, pritisnuta teškoćama materijalnog življenja. Mnogi lažni gurui imaju prenaglašenu ovu čakru.
Uravnotežena čakra
Ova čakra daje sposobnost dubokih duhovnih uvida, kao i sposobnost odbacivanja negativnih, blokirajućih uverenja. Osoba živi dosledno, u skladu sa ličnim uverenjima – na svim planovima svoga bića.
<<vrh strane  
© 1985.-2014. Atelje Astral.
Sva prava zadržana, zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.